• Artikel 1: Algemene bepalingen
    De electronische webwinkel van het Oudercomité GBS De Waterleest, biedt de ouders en
    sympathisanten (“Klant”) de mogelijkheid om online te bestellen.
    Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het
    webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij het OC GBS De Waterleest.
    De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van
    zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als
    enige van toepassing zijn.
  • Artikel 2: Prijs
    Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.
    De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
    bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn
    in de prijs.
  • Artikel 3: Aanbod
    De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
    Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het
    toch mogelijk dat de informatie onvolledig is, of fouten bevat, of niet up-to-date is.
    Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. assortiment, beschikbaarheid, leveringstermijn of
    leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons.
    Oudercomité GBS De Waterleest is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te
    weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere
    voorwaarden te verbinden aan de levering.
  • Artikel 4: Online aankopen
    De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
    De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van
    oudercomité GBS De Waterleest. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
    – betaling via creditcard
    – via bancontact via de website
  • Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
    De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve
    eigendom van oudercomité GBS De Waterleest
  • Artikel 6: Niet-betaling
    Bij niet-betaling voor de afgesproken datum wordt de bestelling geannuleerd.
  • Artikel 7: Klachten
    Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming
    bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
  • Artikel 8: Contactgegevens
    Het oudercomité is bereikbaar via oudercomite.dewaterleest@gmail.com
  • Artikel 9: Bewijs
    De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
  • Artikel 10: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
    Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
    privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake
    internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn
    uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.