Algemene voorwaarden

 • Artikel 1: Algemene bepalingen
  De electronische webwinkel van het Oudercomité GBS De Waterleest, biedt de ouders en
  sympathisanten (“Klant”) de mogelijkheid om online te bestellen.
  Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het
  webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij het OC GBS De Waterleest.
  De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van
  zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als
  enige van toepassing zijn.
 • Artikel 2: Prijs
  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
  bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn
  in de prijs.
 • Artikel 3: Aanbod
  De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
  Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het
  toch mogelijk dat de informatie onvolledig is, of fouten bevat, of niet up-to-date is.
  Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. assortiment, beschikbaarheid, leveringstermijn of
  leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons.
  Oudercomité GBS De Waterleest is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te
  weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere
  voorwaarden te verbinden aan de levering.
 • Artikel 4: Online aankopen
  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van
  oudercomité GBS De Waterleest. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  – betaling via creditcard
  – via bancontact via de website
 • Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve
  eigendom van oudercomité GBS De Waterleest
 • Artikel 6: Niet-betaling
  Bij niet-betaling voor de afgesproken datum wordt de bestelling geannuleerd.
 • Artikel 7: Klachten
  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming
  bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
 • Artikel 8: Contactgegevens
  Het oudercomité is bereikbaar via [email protected]
 • Artikel 9: Bewijs
  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
 • Artikel 10: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
  privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake
  internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn
  uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.