Privacybeleid

Wie verwerkt uw persoonsgegevens

Het oudecomité van GBS de waterleest

Principes voor het verwerken van persoonsgegevens

Het oudercomité erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van de betrokken en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen en enkel voor welbepaalde doeleinden. Het oudercomité bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Het oudercomité kan de volgende gegevens verwerken (zowel fysiek als via deze website), dewelke mogelijk persoonsgegevens van de betrokkene zijn. Persoonlijke contactgegevens van de ingeschreven persoon zoals: Achternaam Voornaam E-mail Telefoonnummer Opmerkingen Adres  Naam en klas kind Indien betaling via creditcard: nummer, expire date en CCV code

Waarom verwerken we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens om onze administratieve verplichtingen na te komen. Dit houdt in de verwerking van uw bestelling.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

We geven geen persoonsgegevens door aan derden. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens gedurende 2 jaar

Welke rechten kan de betrokkene uitoefenen?

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen: • Recht op informatie: de betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om alle verzamelde persoonsgegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaartermijn) na te kijken. • Recht op rectificatie of recht op beperking van verwerking: de betrokkene heeft het recht om van het oudercomité te vragen zijn of haar persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of onvolledig zijn. De betrokkene mag ook vragen om zijn of haar persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken tot deze juist of volledig zijn. • Recht om te wissen (“recht om te worden vergeten”): als de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met het oudercomité, om te vragen dat zijn of haar persoonsgegevens gewist worden. Dit is een eenvoudige en kosteloze aanvraag. Let op: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk om de gegevens te verwijderen, maar dit zal duidelijk worden aangeven. • Recht van verzet: als de betrokkene niet langer op de hoogte wil worden gesteld van updates, heeft de betrokkene het recht om dit te doen. • Recht op gegevensoverdraging: de betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand. • Klachten: indien de betrokkene niet tevreden is over de manier waarop er met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan, kan hij of zij een klacht indienen bij de bevoegde gegevens-beschermingsautoriteit (GBA). Voor meer inlichtingen kan men terecht op de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Website cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wijzigingen in onze privacy policy

Het oudercomité kan dit privacybeleid te allen tijde wijzigen en plaatst steeds de bijgewerkte versie op de website inclusief datum en versienummer van de “laatste update”.
Versie: Versie 1.0
Laatste Update: 27 december 201

Wafels bestellen

Wafels bestellen